Slovenska zastava

Od skupnega števila volivcev 1887, ki so bili vpisani v seznam volivcev, so volivci 111, tj. 5,88%, glasovali, od tega so glasovali volivci 111, tj. 5,88% glede na glasovnice.

Veljavni seznami so bili 110 ali 99,10%. Neveljavni glasovnic 1 ali 0,90%.

Na volitvah je bilo izvoljenih toliko kandidatov, kot so bili izvoljeni v Svet narodne manjšine v Zagrebu. Tu so njihova imena:

1. LUKA HRIBAR

2. BORUT GULIČ

3. IRENA ŠONC
4. ALOJZ KRAMAR 5. IVAN KUNEJ

6. MIROSLAVA-MARIA BAHUN

7. STANKA HERAK
8. ANTON LAH
9. MARTINA OBLAK PEHNEC

10. DARKO ŠONC
11. HEDVIKA ĆERANIĆ
12. MARJAN DIRNBEK
13. POLONA JURINIĆ
14. ROLANDO NIKČEVIĆ
15. MATIJA GULIČ
16. OLGA TKALČEC
17. KATARINA FURJAN
18. SILVESTER KMETIĆ
19. MARJA CRNKOVIĆ
20. FRANC ROP
21. VASILIJA TOVARLOŽA
22. NADA GAJDAROV
23. MARIA ANA NEMEC
24. STANKICA NOVKOVIĆ
25. KATARINA-BOŽICA LATINČIĆ