Poljska zastava

Od vseh volivcev 123 poljske narodne manjšine, ki so bili vpisani v seznam volivcev v Zagrebu, so volivci 48, tj. 39,02%, glasovali, od tega so glasovali volivci 48, tj. Veljavni seznami so bili 39,02 ali 48%. Neveljavni glasovnic 100,00 ali 0%.

Med vsemi volitvami narodnih manjšin v Zagrebu so bile to daljnosežne volitve, rezultat pa je bil velik, zlasti v primerjavi z izbruhom drugih narodnih manjšin.

WALENTYNA LONČARIĆ in njen namestnik EWA MAJSTOROVIĆ ter JOLANTA SYCHOWSKA KAVEDŽIJA in njena namestnica IZABELLA GLAVIĆ sta imela očitno zelo aktivno akcijo, ko sta jih pritegnila tudi poljska 40. Lončarić in Majstorović sta premagala glasove 27, medtem ko so njihovi tekmeci sprejeli glas 21.