Ukrajinska zastava

Od skupnega števila volivcev iz Ukrajine 308, ki so bili vpisani v seznam volivcev v Zagrebu, so volivci 58, tj. 18,83%, glasovali z glasovi volivcev 58, tj.

Veljavni seznami so bili 57 ali 98,28%. Neveljavni glasovnic 1 ali 1,72%.
VIKTOR FILIMA in njegov namestnik MARIJA MELEŠKO sta osvojila glasovanje 41, Slavko Burda in njegova namestnica Natalija Pavičić 16, tako da bodo Ukrajinci predstavljali Filima in Meleško.